Imagine cu un copil Imagine cu un copil Imagine cu un copil Imagine cu un copil Imagine cu un copil Imagine cu un copil contact
Deviza noastră: "Împreună să cultivăm nişte flori frumoase, sănătoase!"

DESPRE GRĂDINIŢELE NOASTRE

Gradinita nr.16

Grădiniţa
cu program prelungit
nr. 16 Tecuci

  Gradinita nr.15

Grădiniţa
cu program prelungit
nr. 15 “Ion Creangă”
Tecuci (structură)

 
Gradinita 16 Grădiniţa nr. 16 din Tecuci a fost înfiinţată în anul 1979;
Amplasată într-o zonă selectă a oraşului;
Clădirea grădiniţei are curte;
Racordată la gaz metan, apă, canal şi electricitate;
2 săli de grupă şi dependinţe, care sunt amenajate încât să corespundă cerinţelor;
Număr de copii inscrişi: peste 45;
 
Gradinita 15 Grădiniţa nr. 15 Tecuci a luat fiinţată în anul 1973;
Clădirea are parter şi etaj: la parter fiind grupele de cămin, iar la etaj grupele de grădiniţă;
Grădiniţa 15 are o curte spaţioasă, este racordată la gaz metan, apă, canal şi electricitate;
Are 4 săli de grupă mari, care sunt amenajate astfel încât să corespundă cerinţelor;
Număr de copii inscrişi: peste 95;
 

Viziunea noastră

Gradinita 16 si Gradinita 15 Tecuci   Crearea unui climat de muncă stimulativ;
  Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil;
  Facilitarea dezvoltării individuale a fiecărui copil, astfel încât să dea sens încrederii şi aspiraţiilor sale;
  Oferirea unui model de progres educaţional, generator de copii apţi să se integreze cu succes în viaţa şcolară.

Misiunea grădiniţelor noastre

  Abordând în practică conceptele Reformei, asigurând noi şi importante avantaje educaţionale, se doreşte ca aceaste unităţi preşcolare să fie adevărate lăcaşe de cultură şi civilizaţie, care să aibă uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie.
  Dorim educarea copiilor în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii umane şi toleranţei, al schimbului liber de opinii şi asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într-un mediu sigur, pentru o formare personală permanentă.


Gradinita 16 si Gradinita 15 Tecuci

Principii pe care le cultivă Grădiniţele nr.16 si 15

 • toţi COPIII doresc să înveţe şi ei trebuie încurajaţi în acest sens;
 • daca unii refuză să o facă , sau întâmpină dificultăţi, ei trebuie ajutaţi să le depaşească şi să nu fie etichetaţi drept “dificili”;
 • toţi copiii au capacitatea de a învăţa, obiectivul trebuie să fie acela de îmbunatăţire continua a performanţelor şi a încrederii lor în forţele proprii, nu cel de cuantificare a eşecurilor;
 • acumularile pozitive trebuie recunoscute şi încurajate;
 • competiţia este un lucru natural, dar cooperarea este mult mai eficientă în îndeplinirea sarcinilor;
 • nu exista o metoda “sfântă ” de predare, există loc pentru o multitudine de metode;
 • la grupă educatoarele trebuie să fie mentori,nu doar manageri, supervizori sau instructori.
 • Ţelul nostru trebuie să fie al instituirii unei atmosfere în care să poata fi respectate urmotoarele “precepte”:
 • copiii trebuie respectaţi şi ascultaţi;
 • atât copiii cât şi aspiraţiile acestora nu trebuie îngrădite;
 • căutarea metodelor de îmbunatăţire a înţelegerii,cunoaşterii şi a abiliţăţilor practice reprezintă un proces continuu care trebuie sprijinit de către educatoare;
 • copiii sunt încurajaţi să creadă că pot ţi trebuie să facă bine un lucru de prima dată;
 • teama nu are ce cauta în acest proces;
 • părinţii sunt încurajati să joace un rol activ în cadrul acestui proces;
 • grădiniţa creează şi întreţine strânse legături cu comunitatea locală.

Valid XHTML 1.0 Transitional